ingilizce cümleler             

Can Soru Cümleleri


can soru cümleleri"Can Cümleleri" başlığı altında da açıkladığımız gibi "can" Türkçe karşılığı ile "yapabilmek/edebilmek/olabilmek" anlamlarına gelir, yani bir olasılık bildirir. Soru cümlesi içerisinde de durum aynıdır.
Aşağıda soru cümleleri içerisinde "can" ile örnekler bulacaksınız. Olumlu ve olumsuz cümleler içerisinde "can" kullanımı için "Can Cümleleri" başlığına bakınız.

Can you swim? --> Yüzebiliyor musun?

Can you hear me? --> Beni duyabiliyor musun?Who can blame her? --> Onu kim suçlayabilir?

Can I go out to play? --> Oynamak için dışarı çıkabilir miyim?

Can you tell me who has called you up? --> Bana seni kimin aradığını söyleyebilir misin?

Can you make a little less noise, please? --> Biraz daha sessiz olabilir misiniz, lütfen?
Can I borrow your car? --> Senin arabanı ödünç alabilir miyim?

Can I help you with those bags? --> Bu çantalarınızla size yardımcı olabilir miyim?

Can I be of any help? --> Herhangi bir yardımım olabilir mi?

Can you wait for me? --> Beni bekleyebilir misin?

How many languages can he speak? --> O, kaç dil konuşuyor?

Where can I park my car? --> Nereye par edebilirm?

Who can get stamps from post Office? --> Kim postaneden pul(lar) alabilir?

Why can't we count on you? --> Seni neden saymıyoruz?

When can the doctor visit us? --> Doktor bizi ne zaman ziyaret edebilir?

What can I do for you? --> Senin için ne yapabilirim?

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Relative Clause Cümleleri


Were Cümleleri


Never Cümleleri


Sitem Cümleleri


Yani Cümleleri


1 Sınıf Cümleleri


Arapça Tercüme Cümleleri


Çevre Cümleleri


Must Cümleleri


There Are Cümleleri


Güzel Aşk Cümleleri


There Is Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.