ingilizce cümleler             

Can Soru Cümleleri


can soru cümleleri"Can Cümleleri" başlığı altında da açıkladığımız gibi "can" Türkçe karşılığı ile "yapabilmek/edebilmek/olabilmek" anlamlarına gelir, yani bir olasılık bildirir. Soru cümlesi içerisinde de durum aynıdır.
Aşağıda soru cümleleri içerisinde "can" ile örnekler bulacaksınız. Olumlu ve olumsuz cümleler içerisinde "can" kullanımı için "Can Cümleleri" başlığına bakınız.

Can you swim? --> Yüzebiliyor musun?

Can you hear me? --> Beni duyabiliyor musun?Who can blame her? --> Onu kim suçlayabilir?

Can I go out to play? --> Oynamak için dışarı çıkabilir miyim?

Can you tell me who has called you up? --> Bana seni kimin aradığını söyleyebilir misin?

Can you make a little less noise, please? --> Biraz daha sessiz olabilir misiniz, lütfen?
Can I borrow your car? --> Senin arabanı ödünç alabilir miyim?

Can I help you with those bags? --> Bu çantalarınızla size yardımcı olabilir miyim?

Can I be of any help? --> Herhangi bir yardımım olabilir mi?

Can you wait for me? --> Beni bekleyebilir misin?

How many languages can he speak? --> O, kaç dil konuşuyor?

Where can I park my car? --> Nereye par edebilirm?

Who can get stamps from post Office? --> Kim postaneden pul(lar) alabilir?

Why can't we count on you? --> Seni neden saymıyoruz?

When can the doctor visit us? --> Doktor bizi ne zaman ziyaret edebilir?

What can I do for you? --> Senin için ne yapabilirim?

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Tercüme Cümleleri


Like Cümleleri


Tavsiye Cümleleri


Tasarı Cümleleri


Do Cümleleri


As Same As Cümleleri


Future Tense Soru Cümleleri


Was Were Cümleleri


Başka Bir Deyişle Cümleleri


Will Cümleleri


Although Cümleleri


Giriş Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.